Nieuws

Afbeelding bij Project VKZ als tweede geëindigd in Rijnlandse architectuurprijs
Project VKZ als tweede geëindigd in Rijnlandse architectuurprijs
06 november 2015

Bilthoven, 6 november 2015. De Brede School West in Leiderdorp, namens gemeente ontwikkeld en gerealiseerd onder begeleiding van VKZ, is als tweede geëindigd in de categorie Publieksprijs van de tweejaarlijkse Rijnlandse Architectuurprijs (RAP). Het project eindigde achter Kunstwerk Katwijk, dat naast de Publieksprijs ook de Juryprijs in de wacht sleepte. Met name de inpassing van […]

Afbeelding bij VKZ levert ontwikkel- en projectmanager voor  Poeldijkstraat.
VKZ levert ontwikkel- en projectmanager voor Poeldijkstraat.
15 oktober 2015

BILTHOVEN – 31 juli 2015 – Belegger/ontwikkelaar Crosslane Dutch Developments gaat een complex met circa vijfhonderd studentwoningen ontwikkelen en realiseren aan de Poeldijkstraat in Amsterdam. VKZ verzorgt namens en voor Crosslane het ontwikkel- en projectmanagement voor deze complexe binnenstedelijke herontwikkeling. VKZ is verantwoordelijk voor het integraal opzetten en het aansturen van de projectorganisatie en het […]

Afbeelding bij Simpele rekentool voor bepalen huurprijs sociale woning
Simpele rekentool voor bepalen huurprijs sociale woning
02 oktober 2015

Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw huurpuntensysteem voor de bepaling van de huurprijs van sociale woningen. Grootste verandering is dat de WOZ-waarde meetelt voor het bepalen van het aantal punten, en daarmee voor de huurprijs. VKZ BV (VKZ) heeft op basis van het huurpuntensysteem van de Huurcommissie een simpele rekentool ontwikkeld die de huurprijs […]

Afbeelding bij VKZ levert projectleider Grondzaken voor gemeente Amsterdam
VKZ levert projectleider Grondzaken voor gemeente Amsterdam
10 september 2015

Bilthoven – 10 september 2015 – VKZ BV, financiële vastgoed- en gebiedsmanagers, levert de projectleider voor de functie projectleider Grondzaken bij de gemeente Amsterdam. Binnen de gemeente Amsterdam spelen op dit moment diverse gebiedsontwikkelingen en is een aantal locaties vanuit het bestuur aangeduid als zogenoemde ‘versnellingslocatie’. VKZ is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het […]

Afbeelding bij Herstructurering 2.0 in Vogelwijk Zeist
Herstructurering 2.0 in Vogelwijk Zeist
02 juli 2015

VKZ is al jaren lang betrokken bij de herstructurering van de Vogelwijk in Zeist. Die herstructurering bestaat uit de sloop van alle portiek-etagewoningen en vervolgens het realiseren van sociale huurwoningen in de eerste fase en van koopwoningen in de daarop volgende fasen (totaal circa tweehonderd woningen). De stagnatie op de woningmarkt heeft op het planproces […]

Afbeelding bij Gebruikersovereenkomst Halderberge
Gebruikersovereenkomst Halderberge
02 juli 2015

In het voorjaar van 2015 heeft VKZ in opdracht van de gemeente Halderberge met gemeente en gebruikers een traject doorlopen om te komen tot een gebruikersovereenkomst voor de te realiseren Brede School Oud Gastel. Uitgangspunt bij het opstellen van de overeenkomst was de samenwerking tussen twee (voorheen drie) basisscholen en een voetbalvereniging in één gebouw. […]

Afbeelding bij Levensloopbestendige wijken – vraaggestuurde benadering een must
Levensloopbestendige wijken – vraaggestuurde benadering een must
02 juli 2015

‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo lang mogelijk in hun natuurlijke omgeving te laten. Maar dan moeten er vanzelfsprekend wel de nodige welzijns-, zorg- en woonvoorzieningen zijn. Hoe is dit in de praktijk te realiseren en wat moet er voor gebeuren? Kanteling naar vraaggestuurde […]

Afbeelding bij Evaluatie ontwikkel- en realisatietrajecten
Evaluatie ontwikkel- en realisatietrajecten
02 juli 2015

Onlangs heeft VKZ het project ‘de ontwikkeling en realisatie van parkeergarage Het Lichtruim’ in gemeente De Bilt geëvalueerd voor opdrachtgever Woonstichting SSW. VKZ wordt regelmatig gevraagd om doorlopen ontwikkel- en realisatietrajecten met betrokkenen te evalueren. VKZ heeft hierin de rol van onafhankelijke deskundige en procesregisseur, en is daarnaast inhoudelijk deskundig. Recent heeft VKZ het project […]

Afbeelding bij Ontwikkeling woningen Nieuwe Dorp Heijplaat
Ontwikkeling woningen Nieuwe Dorp Heijplaat
04 juni 2015

Maandag 1 juni 2015 is de overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Nieuwe Dorp Heijplaat in Rotterdam. Woonbron, Gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar en bouwer Van Omme & De Groot zijn hierover tot overeenstemming gekomen. Met het tekenen van de overeenkomst zijn de afspraken voor de ontwikkeling van circa tweehonderd woningen definitief vastgelegd. Als begin juli […]

Afbeelding bij Risicomanagement bij gebiedsontwikkeling
Risicomanagement bij gebiedsontwikkeling
23 april 2015

VKZ interviewde diverse gemeenten in Nederland met als doel inzicht te krijgen of de crisis effect heeft gehad op de uitvoering van risicomanagement door gemeenten. “Faciliterend waar dat kan, actief waar dat moet” is het nieuwe paradigma voor risicomanagement binnen gemeenteland. Deze terugtrekkende beweging van de overheid is een rigoureuze vorm van risicomanagement. Conclusie van […]

Afbeelding bij VKZ Seminar – thema ‘Brede Scholen’
VKZ Seminar – thema ‘Brede Scholen’
16 maart 2015

VKZ Seminar – thema ‘Brede Scholen’ “Niet het gebouw, maar de samenwerking centraal” Donderdag 12 maart 2015 organiseerde VKZ haar jaarlijkse seminar met het thema ‘De Brede School; het gedwongen huwelijk?’ Brede Scholen schieten als paddenstoelen uit de grond, fungeren vaak als voortvloeisel van een politiek-bestuurlijke ambitie, maar organisatorische en financiële risico’s liggen hierbij op […]

Afbeelding bij VKZ levert projectmanager Sportheldenbuurt
VKZ levert projectmanager Sportheldenbuurt
09 maart 2015

VKZ BV – financiële vastgoed- en gebiedsmanagers – heeft de tender gewonnen voor de functie van projectmanager Grondzaken voor de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland, Amsterdam. Zeeburgereiland is een van de nieuwste uitbreidingslocaties van Amsterdam. Het eiland verbindt IJburg en Amsterdam Noord met elkaar en met de oude stad. In september 2014 is eerste paal geslagen […]