Kostenramingen

Het opstellen en bewaken van de bouw- en ontwikkelingskosten en het daarmee beschikken over een sturingsinstrument voor vastgoedprojecten is een wezenlijk onderdeel van projectmanagement. Wij zien een kostenraming daarnaast als een universeel en belangrijk communicatiemiddel dat kwaliteit en ambitie in beeld kan brengen. Onze economen zijn zeer ervaren in het ramen van kosten in de verschillende fases van het proces. Denk aan bouwkosten, stichtingskosten, beheerkosten en exploitatiekosten. In samenwerking met een taxateur wordt bovendien een scherpe blik op de marktontwikkelingen gewaarborgd.

Voor alle partijen in het hele proces van ontwikkeling en exploitatie kunnen wij deze kostenramingen maken. Bij bouwkostenramingen kijken wij wat het kost om een gebouw te verbouwen of te bouwen. Eerder in het proces kunnen wij van dienst zijn door de grondexploitatie te ramen, oftewel een berekening te maken van kosten die je maakt voor er een paal de grond ingaat. Vervolgens kijken we aan de hand van een stichtingskostenraming wat voor kosten ernaast de bouwkosten bijkomen, bijvoorbeeld de kosten voor een architect, constructeur of installatieadviseur, of de kosten voor een vergunning.

In bredere zin maken we ook een totale exploitatieberekening, waarbij we kijken naar de onderhouds- en beheerkosten in relatie tot de jaarlijkse opbrengsten voor een periode van 10 of 25 jaar. We berekenen wat dit betekent voor je complete vastgoedportefeuille.

Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Samenwerking VKZ en Wibaut
Samenwerking VKZ en Wibaut
Afbeelding bij Vernieuwing buitenruimte Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing buitenruimte Hogeschool Viaa – Zwolle