Renovatie en verduurzaming van de Sterflats in Rotterdam

BILTHOVEN, 7 december 2015.

VKZ BV levert in opdracht van Woonstad Rotterdam het projectmanagement voor een renovatie van in totaal 624 woningen.

Woonstad Rotterdam wil een bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Op korte termijn zal een begin worden gemaakt met het energetisch verbeteren van een deel van haar bestaand woningbezit. Doelstelling is de woningen te verbeteren van energie label E/F naar energie label B (Energie index 2,7 naar Energie index 1,21).

Medio 2016 wordt gestart met de renovatie van in totaal vier Sterflats bestaande uit 624 woningen. De Sterflats zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw door van Eesteren Rationele Aanpak (ERA) en hebben een blokverwarming en een energielabel E/F (energie index 2,70). De nu voorgestelde ingrepen bestaan naast de bouwkundige en energetische verbeteringen ook uit de individuele aansluiting per woning op het warmtenet van Eneco. Na deze aansluiting op het warmtenet en de bouw/energetische verbeteringen zullen deze woningen uiteindelijk een energielabel B (energie index 1,21) krijgen. Bijzonder aan deze renovatie is dat alle woningen in bewoonde staat worden gerenoveerd.

VKZ levert in opdracht van Woonstad Rotterdam het projectmanagement voor deze renovatie van in totaal 624 woningen