Brede School is een gedeelde visie

Bilthoven, 7 december 2015.

VKZ heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin het succes van een Brede School wordt bepaald door het gezamenlijk in één gebouw gehuisvest (‘geconcentreerde huisvesting’) zijn. De gedeelde visie bepaalt het succes van een Brede School.

Geconcentreerde huisvesting is niet wezenlijk voor het succes van een brede school. Betrokken mensen, passie en een gedeelde visie zijn dat wel. De ideale huisvesting is de huisvesting die het beste past bij wat de verschillende partijen willen bereiken met en door hun samenwerking en voor wie.
Dit betekent dat huisvesting zich dient te vormen om de deelnemende partijen, niet andersom. Een brede school kan daarmee dus evengoed in verschillende gebouwen gehuisvest zijn.

Vijf manier van delen van het Brede Schoolgebouw
In de literatuur worden vier manieren van het delen van een gebouw onderscheiden:

  • back-to-back: de verschillende partijen delen een gebouw, maar hebben verder niets met elkaar te maken. Hier is eigenlijk nog geen sprake van een Brede School, maar van een bedrijfsverzamelgebouw.
  • face-to-face: partijen kennen elkaar, houden rekening met elkaar en delen sommige ruimten met elkaar, maar het zijn verder gescheiden organisaties.
  • hand-in-hand: partijen vullen elkaar aan; pas bij dit type ontstaat er synergie tussen de partijen en beginnen we het ideaal van de brede school te herkennen.
  • cheek-to-cheek: verschillende partijen gaan volledig in elkaar op en samen vormen ze één organisatie. In dit type zien we de ideale vorm van een Brede School belichaamd.

VKZ heeft als uitkomst van haar onderzoek een vijfde vorm gedefinieerd voor het delen van een gebouw: Living Apart Together (LAT). LAT houdt in dat organisaties in eigen gebouwen gehuisvest zijn, maar nauw samenwerken en ruimten in hun eigen gebouwen met elkaar delen om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

De Brede School is een gedeelde visie
Uit het onderzoek van VKZ blijkt dat er twee belangrijke dimensies zijn die samenhangen met het succesvol zijn van het Brede Schoolconcept: huisvesting en samenwerking.

De huisvestingsvraag van een Brede School kan dus alleen beantwoord worden na een uitgebreide analyse van de gezamenlijke visie op samenwerking van en tussen de verschillende betrokken
partijen. Sommige Brede Scholen willen wellicht een centraal punt vormen, anderen zien zichzelf meer als een manier om meer samenhang binnen een wijk te creëren. Wezenlijk is om in te zien dat de concrete huisvesting een afgeleide is van de organisatievisie, niet andersom.

Het gebouw is het middel, nooit het doel op zich.