DGBC

VKZ is partner van de Stichting Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is dé landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Via DGBC staat VKZ in contact met een groot netwerk aan specialisten in de bouw, heeft het tools tot zijn beschikking om duurzaamheidsprestaties te analyseren en kan kennis en innovatie worden gedeeld via events, workshops en publicaties. Tevens is VKZ ondertekenaar van het PPC, het Paris Proof Commitment, waarmee VKZ zich committeert aan de ambitieuze doelstelling het energieverbruik met twee derde te verlagen.

IADP

VKZ is partner bij het Innovation Area Development Partnership (IADP). IADP is een kennisintensieve partnerschap op het gebied van onder andere science en technology campussen (innovation areas). Door onze expertise en interdisciplinaire aanpak in complexe gebieds- en vastgoed ontwikkelingen te delen, kunnen wij bijdragen aan een duurzame toekomst.  

Gebiedseconomie.nl

Gebiedseconomie.nl biedt juridische, economische en financiële informatie over vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Het doel van deze website is het fungeren als knooppunt van kennis en expertise voor vakgenoten door vakgenoten. Door hier als een van de redacteurs actief deel van uit te maken wil VKZ betrokken blijven bij de actuele veranderingen in de markt en haar kennis en expertise delen. Naast definities en termen is een selectie van artikelen, publicaties en opleidingen opgenomen op de website.

Integrex

VKZ heeft een partnerschap met Integrex. Integrex is een netwerkorganisatie. De werkwijze van Integrex kenmerkt zich door een integrale benadering van vraagstukken in combinatie met de aanwezigheid van specifieke expertise. Dit is mogelijk door het uitgebreide netwerk en de partners van Integrex. VKZ maakt deel uit van dit netwerk om de kennisontwikkeling te bevorderen. Zo kunnen VKZ en Integrex voor hun opdrachtgevers snel en flexibel inspelen op veranderingen en vragen, en de kerncompetenties optimaal benutten.

Bijkerk Bouwadvies

VKZ heeft een partnership met Bijkerk Bouwadvies. Bijkerk Bouwadvies is een ambitieus en gedreven bouwkostenadviesbureau met een persoonlijke aanpak. Bijkerk Bouwadvies is met name gespecialiseerd in bouwkostenramingen en bouwkostenmanagement. De expertise van VKZ gecombineerd met de ervaring van Bijkerk Bouwadvies resulteert in een brede en solide basis voor het bouw(kosten)management van mooie en uitdagende projecten. Bijkerk Bouwadvies heeft volop ervaring met onder andere zorg gerelateerde huisvesting, ‘High End Retail’ en woningbouw in het algemeen en verzorgt voor toonaangevende partijen binnen deze verschillende branches het bouwkostenmanagement.

CRB Fusion

VKZ heeft haar eigen rekenmodellen, voornamelijk in MS Excel. Voor het online beschikbaar maken en de doorontwikkeling van haar rekenmodellen werkt VKZ samen met CRB Fusion. CRB Fusion is gespecialiseerd in software voor het ruimtelijk domein in de ruimste zin van het woord. Zij leveren software voor grondexploitaties, opstalexploitaties, contractbeheer (verhuringen, erfpachten, ingebruikgevingen, etc.) en nog veel meer. CRB Fusion levert maatwerk oplossingen met standaard software. De software van CRB Fusion onderscheidt zich door de hoge mate van flexibiliteit in de software die eenvoudig te gebruiken is.