Consultancy

Wij hebben experts in huis voor uw vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvragen. Ook daar waar de specialisaties elkaar overlappen kunnen wij uitstekend adviseren. En dat is zinvol, want complexe vraagstukken hebben een brede en integrale blik nodig. Wij helpen met antwoorden op vragen als: hoe zijn optimalisaties mogelijk bij uw vastgoedopgaven? Wat zijn de financiële risico’s? Welke effecten hebben vastgoedkeuzes op de organisatie?

Wij adviseren onder meer over hoe je je vastgoedportefeuille kunt inzetten; denk aan de kwaliteit van panden en het onderhoud, welke mogelijkheden er zijn in het bestemmingsplan en of een pand bijvoorbeeld imagobepalend is voor de organisatie.

Wij hebben diversiteit aan expertise in huis, waardoor onze adviseurs en economen in staat zijn de volledige ontwikkelings- en exploitatiecyclus van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen te begeleiden. Van voorbereiding tot en met financieel beheer en van portfolio tot en met assetmanagement.

Haalbaarheidsstudies

We maken regelmatig inschattingen voor nieuwe projecten. Dit kan een gebieds- of vastgoedontwikkeling zijn – is het samenvoegen van een school, kinderdagverblijf, centrum jeugd & gezin en een theater bijvoorbeeld zinvol? Wij kijken of dit de ruimte en de wijk verbeterd. Uiteindelijk maken wij kosten- en opbrengstenramingen die zicht scheppen op de financiële haalbaarheid. Dit blijkt een goede basis voor een zogenaamde “knoppensessie” waarbij we de gevoeligheid van bepaalde omstandigheden en opties kunnen simuleren.

Grondexploitatie

Een ander voorbeeld van een consultancyvraag is de vraag voor het opstellen van een grondexploitatie. Hierbij moet je denken aan grondkosten, opbrengsten van het plan, de plankwaliteit en inzicht in de kansen en risico’s. Dat zijn voorwaarden die ook nog eens voortdurend in beweging zijn. Prettig dus als een expert met veel kennis en ervaring je hierover kan adviseren; zowel bij het opstellen en actualiseren van grondexploitatie, als bij het toetsen of bij een second opinion hierop.

Vastgoedexploitatie

Ook een vastgoedexploitatie is een complex vraagstuk waar onze economen zich graag in vastbijten. Hoe kan de levensduur van een vastgoedobject goed afgezet worden tegen de kosten en opbrengsten op de korte en de lange termijn? Wij ontwikkelen kosten- en opbrengstenramingen aan de hand waarvan plannen en strategische visies op de vastgoedportefeuille ontwikkeld kunnen worden.

Met de vraag of een investering of exploitatie zinvol is, hebben onze experts ruime ervaring. Onze consultants kunnen helpen met het opstellen, actualiseren en toetsen van vastgoedexploitaties.

Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt