Bekendmaking Voorlopig Ontwerp Brede School Zoeterwoude-Dorp

Het is gelukt. Er is een architectenbureau geselecteerd voor het ontwerpen van de nieuwe Brede School Zoeterwoude-Dorp. Allereerst hebben gebruikers van de Brede School een Programma van Eisen opgesteld. Daarmee zijn drie architectenbureaus aan de slag gegaan. Na hun ontwerppresentaties hebben het managementteam (de gebruikers), de klankbordgroep (omwonenden) en de stuurgroep (bestuurders van de gebruikers) unaniem gekozen voor het schetsontwerp van architect Robert Alewijnse van DP6 Architectuurstudio uit Delft. Naast het schetsontwerp, sprak ook de visie achter het ontwerp iedereen zeer aan.

De komende maanden werkt de architect het schetsontwerp uit tot een voorlopig en definitief ontwerp. Ook dit zal een interactief proces zijn. Dat betekent dat vooral de eindgebruikers intensief bij de uitwerking betrokken zullen zijn. De architect zal de eerste impressies van het voorlopig ontwerp van de nieuwe Brede School Zoeterwoude-Dorp presenteren op 10 februari 2016.

VKZ is sinds 2014 betrokken in de rol van bouwprocesmanager van de nieuw te ontwikkelen Brede School in de gemeente Zoeterwoude.