Nieuwbouw Heijplaat vanaf 2016 van start

Projectontwikkelaar Van Omme & De Groot heeft op 10 februari 2016 aangekondigd te starten met verkoop van 170 energie neutrale nieuwbouw woningen op Rotterdam-Heijplaat. De realisatie van het project ‘Het Verborgen Geheim’ gaat vanaf 2016 van start.

Heijplaat is een “dorp” dat is omringd door diverse deelhavens van Rotterdam, en gerealiseerd vanuit de ‘tuindorp-gedachte’. Het “dorp” is gebouwd  voor de huisvesting van de arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), maar ging achteruit na verdwijnen van de RDM. In de afgelopen periode is het gebied Heijplaat toegegroeid naar een gemengd gebied met wonen, onderwijs- en recreatiefunctie (tentoonstellingen, stadsstrand).

VKZ BV heeft in opdracht van Woonbron en in samenwerking met gemeente Rotterdam de aanbestedingsprocedure opgesteld en uitgevoerd voor het selecteren en contracteren van een ontwikkelaar. Partijen werden beoordeeld op kwaliteit en duurzaamheid. Mede naar aanleiding van deze gunningscriteria heeft Van Omme en De Groot besloten tot het realiseren van 170 energie neutrale woningen. 9 partijen hebben zich ingeschreven voor de aanbesteding en uiteindelijk heeft Van Omme & De Groot de aanbesteding gewonnen.