Herontwikkeling Staringbuurt – Rotterdam

De stedenbouwkundige uitwerking die de voorkeur heeft voor de herontwikkeling van de Staringbuurt te Rotterdam, bestaat uit zowel renovatie als sloop/ nieuwbouw. Woonstad Rotterdam is nu in overleg met de gemeente over de uitvoering van de grondexploitatie.

VKZ heeft deze grondexploitatie in korte tijd opgesteld voor Woonstad Rotterdam, enerzijds vanuit het oogpunt van de gemeente en anderzijds vanuit Woonstad Rotterdam zelf. Hierdoor is inzicht gegeven in het financiële effect van het voeren van de grondexploitatie door de gemeente of door Woonstad Rotterdam.  Daarnaast heeft VKZ de vastgoedexploitatieberekening van Woonstad Rotterdam globaal getoetst op onder andere compleetheid, waardoor Woonstad Rotterdam haar vastgoedexploitatieberekening verder aan kon scherpen. Door het optreden van VKZ als sparringpartner heeft Woonstad Rotterdam in korte tijd een complete grond- en vastgoedexploitatie voor haar interne besluitvorming weten aan te leveren.

Diensten

Kostenramingen
Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters