Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool

VKZ heeft een laagdrempelige rekentool ontwikkeld waarmee eenvoudig en overzichtelijk de (maximale) huur voor woningen inzichtelijk gemaakt kan worden. Door de vele complexe aanpassingen in de regelgeving actualiseert VKZ deze rekentool regelmatig.

De (maximale wettelijke) huur van een woning wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Het aantal punten is gebaseerd op de kwaliteit van de woning. De toerrekening van de punten is gebaseerd op verschillende zaken als, oppervlakte, energieprestatie en voorzieningen in de keuken en het sanitair. Het aantal punten en het feit of het een zelfstandige of onzelfstandige woning betreft bepaalt uiteindelijk de (maximale) huurprijs (voor het sociale segment).

De Huurcommissie is verantwoordelijk voor het de huurpuntensysteem en is in te schakelen bij geschillen. De Huurcommissie heeft een online (www.huurcommissie.nl) huurprijscheck.

De rekentool van VKZ (in Excel), heeft voordelen ten opzichte van de huurprijscheck van de Huurcommissie:

  • De puntentoerekening is geen ‘black box’, maar per onderdeel inzichtelijk.
  • De huurpunten en huurprijs worden weergegeven per type én in een totaaloverzicht met meerdere typen (per complex).
  • Geeft mogelijkheden om te optimaliseren tijdens de (her)ontwikkeling van een woning/ complex.
  • Vergelijkbare woningen kunnen eenvoudig worden ingevuld door het kopiëren en aanpassen van een bestand waarin de gegevens van een woning al zijn ingevoerd.
  • De ingevoerde gegevens en resultaten zijn per woning apart op te slaan.
  • Het is mogelijk om later wijzigingen door te voeren in de ingevoerde gegevens.
  • Het invullen van de rekentool kan worden onderbroken met behoud van de al ingevoerde gegevens.
  • De rekentool bespaart tijd ten opzichte van de online tool ‘de Huurprijscheck’ van de Huurcommissie.
  • De rekentool wordt up-to-date gehouden en afgestemd op de laatste wetgeving.

De rekentool is eenvoudig en praktisch in te zetten voor onder andere; te bekijken of de huur aan de wetgeving voldoet, of het woonproduct in de sociale sector valt of niet, voor impairment vraagstukken, om een doelmatige woning te ontwerpen die passend is, om de huurinkomsten voor een complex inzichtelijk te krijgen, om optimalisaties te vinden gedurende het ontwikkelingsproces van een woning, etc.

Hierdoor is het een handige rekentool voor iedereen die actief is in dit veld van de woningbouw, huurders en verhuurders. Wilt u deze rekentool of een van de andere rekenmodellen van VKZ ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Erik Engbers, via secretariaat@vkzbv.nl of +31 30 251 74 76.

Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk