Gecertificeerde taxaties door VKZ

VKZ wordt regelmatig benaderd voor financiële ondersteuning bij het bepalen van de waarde van vastgoed of locaties. Regelmatig voeren wij waarderingen en taxaties uit voor “complexe” vastgoedobjecten zoals zorggebouwen, ziekenhuizen, scholen en fabrieken. Wij hebben, naast financieel specialisten, ook een gecertificeerd taxateur in dienst. Wij kunnen daarom een waardering opstellen op basis van een aantal berekeningen zoals:

  • Residuele waarde voor herontwikkeling op basis van de diverse mogelijkheden in het bestemmingsplan.
  • Residuele waarde voor herontwikkeling op basis van een te wijzigen bestemmingsplanprocedure.
  • Een bedrijfswaardebenadering op basis van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC).
  • Een bedrijfswaardeberekening op basis van de Discounted Cash Flow methode (DCF).
  • Een grondwaardeberekening (grondquote en/of grondexploitatie).
  • Een objectbenadering (opbrengsten vrije verkoopwaarde in relatie tot huurwaarde).

Voor ons is het helder dat het doel van de taxatie de te gebruiken methodiek bepaalt. De door ons uitgebrachte taxaties geven u als opdrachtgever een compleet beeld van de mogelijk- en onmogelijkheden van de locatie en de markt. Onze adviseurs zijn in staat een compleet beeld te geven van de waardes, door de unieke combinatie van kennis van en ervaring binnen de vakgebieden gebieds- en vastgoedontwikkeling, gebieds- en vastgoedeconomie en taxaties. Door het integrale beeld van de diverse vakgebieden zijn onze adviseurs in staat voor alle mogelijke (complexe) grond- en vastgoedobjecten waardebepalingen op te stellen en deze te voorzien van een gecertificeerde taxatie. De taxatie wordt gemaakt door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig adviseur/taxateur, DNV gecertificeerd en ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM).

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Afbeelding bij (her)ontwikkeling diverse  Amrâth hotels
(her)ontwikkeling diverse Amrâth hotels