Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven

De Grote Kerk in het Zeeuwse Brouwershaven is een veertiende-eeuws rijksmonument met zowel buiten als binnen bijzondere karakteristieken. Het huidige gebruik door de kerkgemeenschap en voor lokale initiatieven resulteert niet in een positieve exploitatie waaruit instandhouding van het monument op langere termijn kan worden gevoed. Daarom heeft de Protestantse Gemeente opdracht gegeven voor een herbestemmings-onderzoek. Hieruit zijn verschillende scenario’s met culturele, maatschappelijke, recreatieve en/of horecafuncties ontstaan.
Als onderdeel van het bestemmingsonderzoek is een contante waarde model (DCF-model) opgesteld waarin de interne opbrengstvoet (internal rate of return) per model is berekend, om de scenario’s vanuit financieel oogpunt met elkaar te kunnen vergelijken. In het model, uitgaande van een levensduur van dertig jaar, is rekening gehouden met stichtings-kosten, inrichtingskosten, onderhoudskosten, netto huuropbrengsten
en verkoopwaarde.
VKZ Hotel en Leisure heeft vanuit haar dienstverlening ‘taxaties en waardebepalingen’ het financiële model ontwikkeld en ingevuld.  

Diensten

Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Afbeelding bij Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Begeleiden tenderprocedure supermarkt
Afbeelding bij Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Transformatiemanager 10 winkelgebieden en 225 solitaire winkelpanden
Afbeelding bij Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort
Restyling winkelcentrum De Wyborch – Westervoort