Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht

Het spoorzone gebied nabij de 2e Daalsedijk verandert van een voormalig bedrijventerrein in een eigentijds gemengd gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca. De karakteristieke en industriële monumenten blijven behouden en krijgen waar mogelijk een publieke functie, sommige sporen blijven liggen, groen wordt toegevoegd en er worden 700 tot 1200 woningen gesitueerd op de “lege plekken”. Het plangebied is door de Nederlandse Spoorwegen opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarvoor een intentieovereenkomst is gesloten met Synchroon BV.

VKZ is verantwoordelijk voor het projectmanagement middels het door VKZ ontwikkelde model van Financial Engineering. Met dit model wordt de planontwikkeling actief gemonitord door onder andere de waarde van de ontwikkeling te bepalen aan de hand van een gecombineerde grond- en opstalexploitatie met diverse fasegebonden contracten.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Afbeelding bij Multitenant gebouw Racoon en RE600, Pivot Park – Oss
Multitenant gebouw Racoon en RE600, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Immanuelkerk – Bilthoven
Herontwikkeling van de Immanuelkerk – Bilthoven