Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht

Het spoorzone gebied nabij de 2e Daalsedijk verandert van een voormalig bedrijventerrein in een eigentijds gemengd gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca. De karakteristieke en industriële monumenten blijven behouden en krijgen waar mogelijk een publieke functie, sommige sporen blijven liggen, groen wordt toegevoegd en er worden 700 tot 1200 woningen gesitueerd op de “lege plekken”. Het plangebied is door de Nederlandse Spoorwegen opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarvoor een intentieovereenkomst is gesloten met Synchroon BV.

VKZ is verantwoordelijk voor het projectmanagement middels het door VKZ ontwikkelde model van Financial Engineering. Met dit model wordt de planontwikkeling actief gemonitord door onder andere de waarde van de ontwikkeling te bepalen aan de hand van een gecombineerde grond- en opstalexploitatie met diverse fasegebonden contracten.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Nieuwbouw Residence Gooiland
Nieuwbouw Residence Gooiland
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss