Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht

Het spoorzone gebied nabij de 2e Daalsedijk verandert van een voormalig bedrijventerrein in een eigentijds gemengd gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca. De karakteristieke en industriële monumenten blijven behouden en krijgen waar mogelijk een publieke functie, sommige sporen blijven liggen, groen wordt toegevoegd en er worden 700 tot 1200 woningen gesitueerd op de “lege plekken”. Het plangebied is door de Nederlandse Spoorwegen opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarvoor een intentieovereenkomst is gesloten met Synchroon BV.

VKZ is verantwoordelijk voor het projectmanagement middels het door VKZ ontwikkelde model van Financial Engineering. Met dit model wordt de planontwikkeling actief gemonitord door onder andere de waarde van de ontwikkeling te bepalen aan de hand van een gecombineerde grond- en opstalexploitatie met diverse fasegebonden contracten.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Afbeelding bij Projectmanagement De Kroon – Baarn
Projectmanagement De Kroon – Baarn
Click to access the login or register cheese