Begeleiding verkoop Campina locatie – Heiloo

Melkunie Campina heeft in 2008 haar locatie in Heiloo gesloten, nadat de productie en bedrijfsvoering is geconcentreerd op een drietal andere locaties. Campina wilde daarom tot verkoop van de locatie in Heiloo overgaan. VKZ is gevraagd om na een door haar verrichte taxatie/ bepaling van de marktconforme (verkoop)waarde van de locatie te adviseren over de te volgen verkoopstrategie met voor Campina zo gunstig mogelijke voorwaarden. Vervolgens is zij ook gevraagd dit verkooptraject te begeleiden in de vorm van een tender.

Met behulp van een door VKZ ontwikkeld rekenmodel zijn meerdere scenario’s doorgerekend om inzicht te krijgen in de waarde van de locatie. Na deze waardeanalyse is voor de verkoop van de locatie een tender uitgeschreven. Hiervoor is een digitaal biedboek opgesteld waarin alle relevante stukken voor de tender zijn verzameld. Op basis van dit biedboek heeft een openbare inschrijving plaatsgevonden. De selectie en verdere onderhandelingen met de geselecteerde partij en gemeente zijn door VKZ gevoerd. Uiteindelijk is het project voor een herontwikkeling in de woningbouw verkocht.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Afbeelding bij Nieuwbouw Residence Gooiland
Nieuwbouw Residence Gooiland
Afbeelding bij Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Herbestemmingsonderzoek De Grote kerk – Brouwershaven
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss