VKZ Coaching Vastgoed Professionals

Hoe gaat u om met collega’s, (zaken)partners en hun verschillende karakterstructuren en rollen? En hoe verhoudt dit zich tot uw eigen karakter, rol en uw leiderschapsstijlen? Hoe gaat u om met de verschillende belangen in een organisatie of team? Hoe overleeft u de druk van de ander en blijft u achter uw eigen waarden staan? Wat maakt het dat het ene team succesvol is en het andere niet?

Leider, bestuurder, manager, teamlid, maar bovenal de mens; in de bedrijfsmatige rol is het niet altijd eenvoudig om uw denkbeelden, ervaringen en gevoelens te delen met anderen of ze te toetsen. Of u nu net start in een nieuwe rol of al jarenlang uw rol uitoefent; het kan goed en prettig zijn uw denkbeelden, ervaringen en gevoelens te delen. In vertrouwen, met een coach. Een coach die u, vanuit een oordeelvrij standpunt, uitdaagt en ondersteunt en bovendien bekend is met het vakgebied waarin u actief bent. Hiervoor biedt VKZ vanuit haar (vastgoed)adviespraktijk coaching aan op individueel, team- en organisatieniveau.

  • VKZ coaching

VKZ biedt coaching op maat aan, met als doel het persoonlijk of groepssucces te verankeren op basis van ‘de vraag achter de vraag’. Coaching kan nuttig zijn voor de ontwikkeling van een medewerker, een leidinggevende of een bestuurder in verschillende situaties. Een coach van VKZ spiegelt uw sterke en minder sterke kanten, met als doel u aan het werk te zetten en te leren beter in uw eigen kracht te staan. Uitgangspunt voor een coachingprogramma is het vinden van de ‘mens achter de mens’ en vervolgens de rol en de bedrijfscultuur te verkennen en herkennen. Dit creëert bewustwording over de door u te maken keuzes. In de praktijk betekent dit meer leren vertrouwen op uw eigen gevoelens, competenties en inzichten en deze effectief inzetten in de organisatie waarin u werkzaam bent.

  • VKZ performance coaching

Daarnaast kan de procesgerichte en vakinhoudelijke achtergrond van een coach worden ingebracht in het verbeteren en optimaliseren van uw functioneren.
Performance coaching wordt gegeven door vastgoedmanagers die, vanuit hun ruime ervaring op zowel het inhoudelijke als bestuurlijke vlak, goed kunnen schakelen met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken. Doel is te leren schakelen tussen aansturing en vakinhoudelijke kennis, waarbij ondersteuning gegeven wordt in het zoeken naar het verbeteren van eigen handelen.

  • VKZ team coaching

In een teamverband kijken teamleden naar zichzelf en reflecteren zij op de huidige en de gewenste situatie. Met de ambitie het team gezamenlijk bewust te maken van de gemeenschappelijke doelen, de keuzes die vervolgens genomen moeten worden en uiteindelijk de daarbij horende verantwoordelijkheden te nemen. VKZ Team Coaching kan een natuurlijk vervolg zijn op VKZ Coaching en VKZ Performance Coaching.

Succes komt in vele vormen, belangrijk is de wil om de eerste stap te zetten.

Diensten

Mediation en coaching
Afbeelding bij Professionalisering Organisatie – Weesp
Professionalisering Organisatie – Weesp
Afbeelding bij Optimalisatie Nieuwe Waterstad – Oegstgeest
Optimalisatie Nieuwe Waterstad – Oegstgeest
Afbeelding bij VKZ Mediation in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
VKZ Mediation in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Afbeelding bij Economische advisering herontwikkeling De Plantage – Leusden
Economische advisering herontwikkeling De Plantage – Leusden