Professionalisering Organisatie – Weesp

Binnen de gemeente Weesp spelen een aantal grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Om deze ontwikkelingen goed aan te kunnen sturen, was er behoefte aan professionalisering van de gemeentelijke organisatie en structurering van werken. VKZ is gevraagd om hierbij ondersteuning en begeleiding te bieden.

VKZ heeft voor de gemeente een leidraad Projectmatig Realiseren opgesteld. Deze bestaat uit een theoretische kader, de specifieke uitwerking hiervan voor de gemeente Weesp en een concrete vertaling naar de lopende ruimtelijke projecten van de gemeente. Het projectmatig werken geeft meer inzicht in de verschillende projectfases en de hierbij horende tools (zoals fasedocumenten, planning, financiële formats) en uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast is een helder kader geschetst over de taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het projectmatig werken; het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap. Naast de theorie is ook een zogenaamde 0-meting gedaan van de lopende projecten ten aanzien van het proces en de financiële aspecten. Hiervoor is met diverse medewerkers binnen de organisatie gesproken. Per project is advies uitgebracht over de stand van zaken en de te nemen stappen. Hierbij lag de focus met name op het ‘in control’ brengen van de projecten door een beoordeling van de status van de werkzaamheden, ten opzichte van de projectfase en het risicoprofiel dat daarmee samenhangt.

VKZ heeft op deze wijze een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Per project werd helder waar haken en ogen zaten en hoe dit zich ook verhoudt tot de theorie van het projectmatig werken.

Diensten

Mediation en coaching
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Afbeelding bij Wijkvernieuwing De Kuenenpleinbuurt – Beverwijk
Wijkvernieuwing De Kuenenpleinbuurt – Beverwijk