Optimalisatie Nieuwe Waterstad – Oegstgeest

Voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de Oude Rijn in Oegstgeest voert de gemeente de grondexploitatie uit en realiseert Nieuw-Rhijngeest VOF het vastgoed. Onderzocht wordt of partijen tot een gewijzigde samenwerkingsvorm en verdeling van risico en zeggenschap kunnen komen. VKZ is geruime tijd als adviseur bij dit project betrokken en is gevraagd de (mogelijke) oprichting van een gezamenlijke grondexploitatie maatschappij (GEM) financieel te begeleiden.

De ontwikkeling heeft een omvangrijke historie met een verscheidenheid aan afspraken tussen partijen. Daarom is gestart met het vastleggen van alle uitgangspunten en voorwaarden waarbinnen de oprichting van de GEM onderzocht kan worden. VKZ heeft strategisch advies geleverd met betrekking tot optimalisatie van het stedenbouwkundig plan. Op transparante wijze zijn met behulp van de rekenmodellen van VKZ diverse grond- en vastgoedexploitatieberekeningen opgesteld waarmee de haalbaarheid, risico’s en optimalisaties in beeld zijn gebracht. Op basis hiervan kunnen door partijen bewuste financiële keuzen en afwegingen worden gemaakt. Door op zowel op management- als op detailniveau financiële informatie aan te leveren is de materie voor alle aggregatieniveaus begrijpelijk en beheers- en stuurbaar.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Mediation en coaching
Kostenramingen
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda