Optimalisatie Nieuwe Waterstad – Oegstgeest

Voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de Oude Rijn in Oegstgeest voert de gemeente de grondexploitatie uit en realiseert Nieuw-Rhijngeest VOF het vastgoed. Onderzocht wordt of partijen tot een gewijzigde samenwerkingsvorm en verdeling van risico en zeggenschap kunnen komen. VKZ is geruime tijd als adviseur bij dit project betrokken en is gevraagd de (mogelijke) oprichting van een gezamenlijke grondexploitatie maatschappij (GEM) financieel te begeleiden.

De ontwikkeling heeft een omvangrijke historie met een verscheidenheid aan afspraken tussen partijen. Daarom is gestart met het vastleggen van alle uitgangspunten en voorwaarden waarbinnen de oprichting van de GEM onderzocht kan worden. VKZ heeft strategisch advies geleverd met betrekking tot optimalisatie van het stedenbouwkundig plan. Op transparante wijze zijn met behulp van de rekenmodellen van VKZ diverse grond- en vastgoedexploitatieberekeningen opgesteld waarmee de haalbaarheid, risico’s en optimalisaties in beeld zijn gebracht. Op basis hiervan kunnen door partijen bewuste financiële keuzen en afwegingen worden gemaakt. Door op zowel op management- als op detailniveau financiële informatie aan te leveren is de materie voor alle aggregatieniveaus begrijpelijk en beheers- en stuurbaar.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Mediation en coaching
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters