Ruimtelijke onderbouwing

Is een bouwplan in strijd met het geldende bestemmingsplan? Dan kan er vaak aan de hand van een WABO-uitgebreide procedure van het bestemmingsplan worden afgeweken. Met een ruimtelijke onderbouwing kan worden aangetoond dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. VKZ verzorgt het offerte- en opdrachttraject voor de gespecialiseerde organisaties die benodigde onder­zoeken uitvoeren en maakt vervolgens op basis van eigen analyses en de verschillende onderzoeken de ruimtelijke onderbouwing op.

Door onze ervaring voor en met gemeenten in het realiseren van vastgoed- en gebiedsontwikkelingen is VKZ goed bekend met het ‘reilen en zeilen’ binnen gemeentelijke organisaties. Hierdoor kunnen we op adequate wijze afstemmen met de gemeente – en eventueel de betrokken omgevingsdienst. Op die manier kan de ruimtelijke onderbouwing worden getoetst voordat deze in procedure wordt gebracht. Ook kunnen we een bijdrage leveren aan een oplossing of uitwerking dat op voldoende draagvlak kan rekenen bij projecten waarbij weerstand in de omgeving wordt verwacht.
Mocht een dergelijke oplossing niet voldoende aan de bezwaren tegemoet komen, dan kunnen wij een juridische toets organiseren om de kans dat zienswijzen en bezwaren succesvol zijn te verkleinen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht