Projectmanagement Revitalisering Van Eesterenplein – Almere Buiten

Het Van Eesterenplein in Almere Buiten wordt voorzien van nieuwe bebouwing. Ymere bezit op dit plein 54 appartementen, verdeeld over twee bouwblokken. In de plint van de bouwblokken bevinden zich winkels en een supermarkt. Doelstelling is om het Van Eesterenplein om te vormen tot een sfeervoller ‘hart van de bouwmeesterbuurt’. De bestaande appartementen, alsmede de supermarkt en de winkels blijven behouden. De aanpak van de bestaande bebouwing is met name een cosmetische. Naast een herinrichting van het plein worden functies als horeca, een winkel en een gezondheidscentrum toegevoegd naast 49 (levensloopbestendige) appartementen. Ook de te slopen gymzaal krijgt een nieuwe plek op het plein.

Met de gemeente Almere is in eerste instantie afgesproken dat Ymere verantwoordelijk zou worden voor de integrale gebiedsontwikkeling. In samenwerking met de stedenbouwkundige van het bureau INBO en de gemeente Almere is in de eerste helft van 2007 een stedenbouwkundig plan (SP) opgesteld. Parallel aan het opstellen van het SP, zijn door VKZ grond- en vastgoedexploitaties opgesteld als basis voor de verdere planontwikkeling. In tweede instantie is overeengekomen dat Ymere alleen verantwoordelijk is voor de vastgoedontwikkeling. Ymere heeft VKZ gevraagd om hieraan leiding te geven. VKZ heeft in een vroeg stadium met Ymere en de gemeente de uitgangspunten voor de integrale ontwikkeling opgesteld. VKZ heeft deze uitgangspunten bewaakt tijdens de ontwikkeling van het project.
Gedurende de planontwikkeling is er tussen de gebiedsmanager van VKZ en een groot aantal betrokkenen voortdurend contact geweest. Naast de gemeente Almere zijn dit de eigenaren van het bestaande vastgoed, interne Ymere afnemers, winkeliers, omwonenden, zorggroep Almere als exploitant van het gezondheidscentrum en de exploitant en huurder van de te slopen snackbar. ‘Spin in het web’ is een goede term voor de rol van de gebiedsmanager van VKZ.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht