Projectmatig realiseren (PMR)

Wie wil het niet: een project op een gestructureerde wijze binnen de vastgestelde kaders (tijd, geld, kwaliteit) van initiatief tot uitvoering brengen. VKZ heeft verschillende gemeenten, woningcoöperaties en maatschappelijke organisaties begeleid om via PMR projecten op een professionele en gestructureerde manier aan te pakken.

Het lijkt zo simpel: werken volgens standaard formats en de vooraf gedefinieerde stappen doorlopen, de praktijk blijkt weerbarstiger. Projectmatig realiseren verbindt de rechtlijnige structuur van projectmatig werken met goed leiderschap en heeft als doel op een zo efficiënt mogelijke wijze het beoogde eindresultaat te behalen. Aangezien een project nooit op zichzelf staat is het hiervoor van belang inzicht te hebben in de cyclus van beleid en hoe hier de programma’s en projecten uit voorkomen.

Hiermee komen we tot de basiskenmerken van PMR, namelijk het creëren van eenduidigheid en transparantie, het institutionaliseren van een gestructureerde projectmatige aanpak, een heldere sturing en besturing van projecten en een goede samenwerking. Op de volgende wijze kan dit door VKZ geïmplementeerd worden in uw organisatie:

  • Het adviseren over en auditen de werkwijze van projectmatig werken van organisaties.
  • van opstellen/implementeren van een draaiboek PMR; een omschrijving van stappen, procedures en processen.
  • Opstellen en inrichten van een toolkit met PMR-formats; onder andere met fasedocumenten, taak- en rolverdelingen, checklists et cetera.
  • Het geven van een cursus over PMR.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht