Optimalisatie GIG-instrumentarium

VKZ heeft voor de afdeling “beleid & projecten” van de gemeente Leiderdorp het GIG-instrumentarium geoptimaliseerd. Dit instrumentarium bestaat uit een grondexploitatiemodel, een model dat op totaalniveau inzicht biedt in het totale financiële kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen, alsmede een model dat inzicht biedt in de geldstromen. Het op maat gemaakt instrumentarium is transparant en eenduidig en kan op efficiënte wijze zowel bestuursinformatie genereren als ingezet worden om budgetten mee te bewaken.

VKZ heeft vanuit haar kennis en ervaring op efficiënte en transparante wijze de vertaling gemaakt van de financiën van de ruimtelijke projecten naar de gemeentelijke planningscyclus van begroting en verantwoording. In samenwerking met de afdeling financiën is gekomen tot een kostenregelstructuur die in de grondexploitaties en financiële administratie werkbaar zijn en binnen de gestelde eisen van het BBV vallen. Hierdoor is het mogelijk om binnen de grondexploitatie budgetten te bepalen, deze te bewaken en eenvoudig in de begroting te vertalen. Er kan dagelijks budgetbewaking worden gevoerd, inzicht worden geboden over te verwachten geldstromen en grondexploitatiemodellen worden eenvoudig aan elkaar gekoppeld voor een financieel totaaloverzicht.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Afbeelding bij Bouwkostenmanagement NDSM werf –  Amsterdam 
Bouwkostenmanagement NDSM werf –  Amsterdam