Economische advisering De Driehoek op Strijp S – Eindhoven

Stichting Trudo treedt op als ontwikkelende partij van deelgebied De Driehoek op Strijp-S (voormalige Philipslocatie) in Eindhoven. Trudo heeft behoefte aan een financieel totaaloverzicht van de opgave om keuzes te kunnen maken en een ontwikkelingsstrategie uit te werken

Op basis van het beoogde programma is met behulp van het quick-scan-gebiedsexploitatiemodel van VKZ de financiële haalbaarheid van de opgave verkend. Daarbij zijn deelgebieden onderscheiden en is voor elk deelgebied de grondexploitatie, de vastgoedexploitatie en de complexexploitatie doorgerekend. Vervolgens zijn met een dynamisch rekenmodel diverse scenario’s doorgerekend, waarbij ook de cashflow en de financieringsbehoefte zichtbaar zijn gemaakt. Op basis van deze inzichten wordt de ontwikkelstrategie bepaald.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Afbeelding bij Bouwkostenmanagement NDSM werf –  Amsterdam 
Bouwkostenmanagement NDSM werf –  Amsterdam