Procesmanagement en financiële advisering Watertorenplein – Gemeente Zandvoort

Het Watertorenplein met daarnaast de markante watertoren maakt deel uit van het Middenboulevard project van Zandvoort. De plannen voor dit deelgebied betreffen een integrale herontwikkeling van het bestaande parkeerterrein, inclusief de watertoren met aanhorigheden. Een drietal spontane planinitiatieven zorgden ervoor dat de gemeente de herontwikkeling actief ter hand nam. De initiatieven zijn aan een zogenaamde 0-toets onderworpen, waarbij de stedenbouwkundige, beeldkwalitatieve, civieltechnische, programmatische en financiële kenmerken van de plannen zijn getoetst aan het gemeentelijke kader. De toets heeft plaatsgevonden in samenwerking met alle betrokken gemeentelijke disciplines. De 0-toets moet antwoord geven of de vraag of één van de plannen in aanmerking komt voor verdere ontwikkeling en realisatie.

VKZ heeft de projectmanager geleverd, wiens eerste taak was een Plan van Aanpak voor de projectmatige aanpak op te stellen en de interne afstemming en besluitvorming daarover te begeleiden. De 0-toets is vervolgens onder aansturing van de projectleider verricht, waarbij VKZ ook de financiële toets voor haar rekening heeft genomen. De resultaten zijn besproken met de initiatiefnemers, waarna bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. Het betreft een voorlopig besluit. Definitieve besluitvorming vindt plaats na een participatieproces met belanghebbenden en belangstellenden. Na definitieve besluitvorming zal contractering met de geselecteerde planinitiatiefnemers plaatsvinden en vervolgens verdere uitwerking van de plannen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam