Ontwikkeling Strip Schoof-Cascade – Hendrik-Ido-Ambacht

In 2009 is de structuurvisie ‘Waar de Waal stroomt’ vastgesteld, met als één van de projecten ‘Strip Schoof-Cascade’. De ambitie was het gebied te ontwikkelen tot een multifunctioneel voorzieningencluster, dat voorzag in de behoeften van de inwoners in het verzorgingsgebied. VKZ heeft de eerste fase van het proces begeleid, waarbij de nadruk lag op de ruimtelijke en financiële mogelijkheden.

Gezien de vele onduidelijkheden met betrekking tot onder andere draagvlak, samenwerking met of tussen de verschillende (grond)eigenaren en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, heeft VKZ ingezet op visievorming en een ontwikkelingsroute waarin de opdrachtgever op basis van de juiste informatie, op de juiste momenten voortgangsbeslissingen kon nemen. VKZ heeft op transparante wijze kwalitatieve keuzes inzichtelijk gemaakt over de te doorlopen stappen, de aan te bevelen realisatiestrategie en financiële haalbaarheid van verschillende ruimtelijke scenario’s. De financiële haalbaarheid van deze studiemodellen is inzichtelijk gemaakt en er is geadviseerd over de risico’s en optimalisatiemogelijkheden van de planvorming.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere