Smakkelaarsveld – Utrecht

Het Smakkelaarsveld in Utrecht is nu een plek waar mensen snel langslopen, maar dit gaat veranderen. Lingotto, Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ hebben een plan opgesteld met wonen, groen, een doorgetrokken Leidse Rijn en de HOV lijn. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk speerpunt. Aan de hand van computersimulaties is bepaald waar de woningen en het park het best gepositioneerd kunnen worden om de hinder van wind en geluid te beperken en zo veel mogelijk zonlicht te benutten.

VKZ is hierbij verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid en de haalbaarheid van de business case. Hierbij zijn diverse (complexe) ingrepen in het openbaar gebied gedekt met grondopbrengsten, want “het mag wat kosten, maar geen belastinggeld”. VKZ regelt dit in de financiële sturing en stelt diverse kostenraming op voor het vastgoed en het openbaar gebied.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Nieuwbouw Residence Gooiland
Nieuwbouw Residence Gooiland
Afbeelding bij Bouwkostenmanagement NDSM werf
Bouwkostenmanagement NDSM werf
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss