Economisch advisering Smakkelaarsveld – Utrecht

Het Smakkelaarsveld in Utrecht is nu een plek waar mensen snel langslopen, maar dit gaat veranderen. Lingotto, Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ hebben een plan opgesteld met wonen, groen, een doorgetrokken Leidse Rijn en de HOV lijn. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk speerpunt. Aan de hand van computersimulaties is bepaald waar de woningen en het park het best gepositioneerd kunnen worden om de hinder van wind en geluid te beperken en zo veel mogelijk zonlicht te benutten.

VKZ is hierbij verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid en de haalbaarheid van de business case. Hierbij zijn diverse (complexe) ingrepen in het openbaar gebied gedekt met grondopbrengsten, want “het mag wat kosten, maar geen belastinggeld”. VKZ regelt dit in de financiële sturing en stelt diverse kostenraming op voor het vastgoed en het openbaar gebied.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam