Wijkvernieuwing De Kuenenpleinbuurt – Beverwijk

Situatie
De sterk verouderde woningvoorraad, verduurzamingsopgave en sociale problematiek zijn aanleiding geweest om een integrale gebiedsvisie op te stellen voor de wijk. Door woningen toe te voegen in de wijk (verdichten) wordt gezorgd dat er meer vrije sectorwoningen worden toegevoegd in de wijk, maar blijft het aantal sociale huurwoningen in aantallen op peil. De wens en verantwoordelijkheid van de gemeente is om met name het Kuenenplein, de centrale plek in de buurt, een kwaliteitsimpuls te geven.

Werkwijze
Kaderstellend voor de herstructurering is de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie zijn de woningbouwaantallen, en bouwhoogtes in kaart gebracht. Nadat de gebiedsvisie door de raad is vastgesteld zal de gemeente een grondexploitatie proberen op te stellen om het project financieel te dekken.

Rol VKZ
VKZ levert de projectleider die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie en begeleiding van het project namens de gemeente. Dit hield onder meer in:
– Begeleiding opstellen gebiedsvisie en nota van uitgangspunten.
– Begeleiden communicatietraject met bewoners n.a.v. de gebiedsvisie.
– Begeleiding van privaatrechtelijke afspraken tussen gemeente en corporaties.

Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Afbeelding bij Herontwikkeling – Hoeksche Waard
Herontwikkeling – Hoeksche Waard