Projectmanagement Pendrecht “De Tuin op het Zuiden” – Rotterdam

Woonstad Rotterdam en de deelgemeente Charlois hebben in nauwe samenwerking een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt voor de Transformatiezone te Pendrecht. Uitgangspunt is het slopen van circa 1.000 portieketagewoningen en om deze te vervangen door eengezinswoningen met tuin. VKZ is door Woonstad Rotterdam benaderd voor het opstellen van de vastgoed- en grondexploitatie en een deel van het procesmanagement.

VKZ heeft voorafgaand aan de opdracht een nulmeting gemaakt en is vervolgens het proces van rekenen en tekenen gestart. Gezien de tijdsdruk, veroorzaakt door productieafspraken voor Pendrecht tussen de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam, is in samenwerking met VKZ in relatief korte tijd het stedenbouwkundige plan aangescherpt en doorgerekend. De door VKZ opgestelde grondexploitatie is door beide partijen geaccordeerd en de uitkomsten daarvan vormen mede de basis voor de gebiedsafspraken transformatiezone Pendrecht “De Tuin op het Zuiden”.

VKZ heeft naast de vastgoed- en grondexploitatie tevens voorstellen gedaan voor de woningtypologieën en de gebiedspromotie. Het geheel heeft geleid tot een bouwstart binnen één jaar van 72 huurappartementen in het deelplan Dinteloord en de verkoop van de eerste 50 eengezinswoningen in deelplan de Hagen. VKZ maakt gedurende de looptijd van het project onder andere een actualisatie van de grondexploitatie. 

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Click to access the login or register cheese