Ontwikkeling Kindcentrum – Maarssen

Het college van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten één gebouw te realiseren voor ’t Palet Bolenstein, KMN Kind&Co en Het Kompas. Deze partijen willen gezamenlijk een Kindcentrum op locatie Bolenstein in Maarssen realiseren.

De partijen willen daarvoor bottom-up verkennen wat in algemene zin de samenwerkingsmogelijkheden zijn en specifiek wat de mogelijkheden zijn voor de twee scholen. VKZ begeleidt dit proces, waarbij het uitgangspunt is dat het nieuw te ontwikkelen en te realiseren gebouw alle vormen van samenwerking faciliteert en versterkt. Dit resulteert in een integraal ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, dat als basisuitgangspunt geldt voor de ontwikkeling en realisatie van het gezamenlijke nieuwe gebouw. VKZ stuurt dit proces in de rol van projectmanager aan.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam