Ontwikkeling Kindcentrum – Maarssen

Het college van de gemeente Stichtse Vecht heeft besloten één gebouw te realiseren voor ’t Palet Bolenstein, KMN Kind&Co en Het Kompas. Deze partijen willen gezamenlijk een Kindcentrum op locatie Bolenstein in Maarssen realiseren.

De partijen willen daarvoor bottom-up verkennen wat in algemene zin de samenwerkingsmogelijkheden zijn en specifiek wat de mogelijkheden zijn voor de twee scholen. VKZ begeleidt dit proces, waarbij het uitgangspunt is dat het nieuw te ontwikkelen en te realiseren gebouw alle vormen van samenwerking faciliteert en versterkt. Dit resulteert in een integraal ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, dat als basisuitgangspunt geldt voor de ontwikkeling en realisatie van het gezamenlijke nieuwe gebouw. VKZ stuurt dit proces in de rol van projectmanager aan.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Nieuwbouw Residence Gooiland
Nieuwbouw Residence Gooiland
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang Haarlem
Afbeelding bij Haalbaarheidsstudie  Mark- land College Oudenbosch
Haalbaarheidsstudie Mark- land College Oudenbosch
Afbeelding bij Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw
Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw