Projectmanagement ontwikkeling Weerenscheg – Amsterdam-Noord

De 378 portieketageflats van Ymere in Nieuwendam-Noord zijn woontechnisch dusdanig verouderd dat besloten is tot sloop over te gaan. Met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord is de afspraak gemaakt dat Ymere verantwoordelijk is voor zowel de grond- als de vastgoedexploitatie. De vraagstelling vanuit Ymere betrof het ontwikkelen van een aantrekkelijk woonmilieu met veel grondgebonden woningen.

VKZ heeft in een vroeg stadium een grond- en vastgoedexploitatie opgesteld, met als doel zicht en grip te krijgen op de financiële aspecten van de ontwikkeling, in relatie tot de locale woningmarkt en de kwaliteit van het vastgoed en openbare ruimte. Binnen de vooraf met Ymere vastgestelde ontwikkelingskaders is door de gebiedsmanager en de vastgoed- en gebiedseconomen van VKZ leiding gegeven aan het fasegewijs ontwikkelen van het project in ontwerpteams voor vastgoed en openbare ruimte. De werkwijze heeft inmiddels geleid tot succesvolle aanbestedingen voor het bouwrijp maken en bouwen van de woningen.

VKZ heeft, mede op basis van in de definitiefase opgestelde grond- en vastgoedexploitaties, vroegtijdig invloed uitgeoefend bij het tot stand brengen van het stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hierdoor is de discussie tussen woningtypologieën, kwaliteit en financieel resultaat in een vroeg stadium gevoerd en afgerond met uitgangspunten voor de integrale ontwikkeling. VKZ heeft deze uitgangspunten bewaakt tijdens de ontwikkeling van het project.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam