Masterplan Huisvesting Raphaelstichting – Schoorl

De Raphaëlstichting verleent, vanuit een antroposofische visie, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische zorgvraag. Voor één van de grotere instellingen, de Midgard in Tuitjenhorn, is behoefte aan het herijken van het Masterplan huisvesting. VKZ is gevraagd om deze herijking op te stellen en daarmee als sparringspartner op te treden voor de organisatie.

VKZ heeft vanuit de geschetste visie op zorg, de bestaande situatie en de ruimtelijke consequenties een match gemaakt met het vastgoedaanbod op de locatie. Vanuit ruimtelijke, kwalitatieve en financiële randvoorwaarden en geconstateerde knelpunten zijn diverse scenario’s gedefinieerd, in beeld gebracht en onder meer financieel vertaald. Daarmee is voor de organisatie een goed beeld gecreëerd van de huidige en toekomstige investeringsruimte. Op basis hiervan is besluitvorming en aansturing van de locatie en toekomstige plannen op een adequate manier mogelijk.

Diensten

Kostenramingen
Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij MKC De Wijde Wereld – Haarlem
MKC De Wijde Wereld – Haarlem
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam