Masterplan Huisvesting Raphaelstichting – Schoorl

De Raphaëlstichting verleent, vanuit een antroposofische visie, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische zorgvraag. Voor één van de grotere instellingen, de Midgard in Tuitjenhorn, is behoefte aan het herijken van het Masterplan huisvesting. VKZ is gevraagd om deze herijking op te stellen en daarmee als sparringspartner op te treden voor de organisatie.

VKZ heeft vanuit de geschetste visie op zorg, de bestaande situatie en de ruimtelijke consequenties een match gemaakt met het vastgoedaanbod op de locatie. Vanuit ruimtelijke, kwalitatieve en financiële randvoorwaarden en geconstateerde knelpunten zijn diverse scenario’s gedefinieerd, in beeld gebracht en onder meer financieel vertaald. Daarmee is voor de organisatie een goed beeld gecreëerd van de huidige en toekomstige investeringsruimte. Op basis hiervan is besluitvorming en aansturing van de locatie en toekomstige plannen op een adequate manier mogelijk.

Diensten

Kostenramingen
Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Click to access the login or register cheese