Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle

Plan van aanpak integrale verduurzaming Hogeschool KPZ-Zwolle

Hogeschool KPZ in Zwolle wil toewerken naar een complete integrale verduurzaming van haar gebouwen. Waarbij er in 2050 (of zoveel eerder als mogelijk) sprake is van een ‘Paris Proof’ gebouw, inhoudende een maximaal energieverbruik van 70kWh per jaar per vierkante meter. De vraag die voorlag is hoe KPZ dit op een zo efficiënt mogelijke wijze kan realiseren tegen zo laag mogelijke kosten voor de periode 2021-2050.

VKZ heeft voor KPZ een integraal Plan van aanpak geschreven waarbij de concrete stappen die KPZ moet zetten om te komen tot een complete verduurzaming (‘Paris Proof’ gebouw) zijn omschreven.

Naast het inzichtelijk maken van verschillende scenario’s en de bijhorende maatregelen heeft VKZ ook de totale stichtingskosten en fasering inzichtelijk gemaakt.

Om te komend tot een haalbare businesscase is tevens beoordeeld is op welke wijze de investeringen gefinancierd kunnen worden.

Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht