Financieel-economische advisering stedelijke vernieuwing

Al geruime tijd wordt in Nederland politieke aandacht besteed aan de verbetering van kwetsbare wijken. Het impulsteam is opgezet door het Ministerie van VROM als poule van externe deskundigen die, op verzoek van lokale partijen, met een frisse blik en ervaringen van elders, vastgelopen projecten en processen kunnen vlottrekken of versnellen. VKZ werd hierbij met name ingeschakeld voor financieel-economische vraagstukken.

In nauwe samenwerking met een accountmanager van het ministerie wordt per lokale vraag een specifiek impulsteam samengesteld. Na een intake met de (bestuurlijke) opdrachtgevers en een formulering van de opgave gaat het impulsteam, door middel van gesprekken met betrokkenen en analyse van voorliggende stukken, aan de slag.

VKZ is door haar kennis van de werkwijze en overwegingen van de partijen en ruime ervaring met complexe processen als geen ander in staat om juist in complexe processen op het scheidsvlak van gebieds- en vastgoedontwikkeling vraagstukken snel en adequaat, transparant en inzichtelijk te maken (geld en proces), de essentie van de problematiek te vangen en mogelijkheden en oplossingen te vinden.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht