Economische advisering herontwikkeling Centrumplan – Warmenhuizen

De gemeente Harenkarspel is bezig met de planontwikkeling voor de herontwikkeling van het centrumgebied van Warmenhuizen. De meest recente besluitvorming gaat uit van herplaatsing van de supermarkt en herbouw van de brandweerkazerne binnen het exploitatiegebied, en herbouw van de scholen buiten het plangebied. De vrijkomende ruimte is beschikbaar voor woningbouw.

VKZ heeft op basis van tekeningen van de stedenbouwkundige meerdere grondexploitatieberekeningen voor het centrumplan Warmenhuizen uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met een gefaseerde aanpak. Om de resultaten per deelgebied en op totaal niveau inzichtelijk te maken wordt het door VKZ ontwikkelde integraal exploitatiemodel gebruikt wat inzicht geeft in de grond- en vastgoedexploitatie van de deelgebieden. Deze resultaten worden vervolgens samengevoegd tot een integrale exploitatie. Vanuit de vastgoedexploitatie heeft een optimalisatie plaatsgevonden in woninggroottes in relatie tot de VON-prijs (markt-/producttoets). Ten slotte zijn de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht door middel van een scenarioanalyse, wat uiteindelijk heeft geleid tot een breed gedragen realiseerbare ontwikkeling.

Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Samenwerking VKZ en Wibaut
Samenwerking VKZ en Wibaut
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem