Haalbaarheidsstudie dorpshuis – Hoeven

Huidig Dorpshuis Het Kompas te Hoeven

Dorpshuis Het Kompas in Hoeven voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente Halderberge heeft Hylkema Erfgoed BV in samenwerking met VKZ BV (VKZ) gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de twee alternatieve locaties in Hoeven: de St. Jan de Doperkerk en sporthal De Parrestee.

VKZ heeft in haar rol als proces- projectmanager het draagvlak voor beide locaties in kaart gebracht aan de hand van interviews met stakeholders. Tevens heeft VKZ in samenwerking met Hylkema Erfgoed gekeken naar de ruimtelijke inpassing en de financiële haalbaarheid van de beide locaties.

Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Herontwikkeling ‘Het Wisselspoor’ – Utrecht
Afbeelding bij Herontwikkeling – Hoeksche Waard
Herontwikkeling – Hoeksche Waard
Afbeelding bij Grondwaardebepaling  – Haarzuilens
Grondwaardebepaling – Haarzuilens