Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling – Maarsbergen

Het bedrijf Wolfswinkel Reiniging heeft de voormalige camping tussen haar twee locaties verworven om haar locaties te kunnen samenvoegen. Dit past binnen de gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Maarsbergen. Ook de herstructurering van het (naastgelegen) bedrijventerrein en de natuurontwikkeling als aansluiting op het in aanbouw zijnde ecoduct over de A12 onderdeel van de gebiedsontwikkeling horen hierbij. In een intentieovereenkomst hebben partijen afgesproken om de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling en verplaatsing van het bedrijf te onderzoeken.

In het PvA heeft VKZ de context van de gebiedsontwikkeling geschetst en op basis daarvan een ‘routebeschrijving’ voor het haalbaarheidsonderzoek geformuleerd dat VKZ heeft uitgevoerd. Deze routebeschrijving houdt rekening met alle mogelijke beren op de weg, waardoor bij de uitrol van het onderzoek er geen onverwachte ontwikkelingen zijn, ofwel adequaat op onvoorziene ontwikkelingen gereageerd kan worden.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam