Haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling – Maarsbergen

Het bedrijf Wolfswinkel Reiniging heeft de voormalige camping tussen haar twee locaties verworven om haar locaties te kunnen samenvoegen. Dit past binnen de gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Maarsbergen. Ook de herstructurering van het (naastgelegen) bedrijventerrein en de natuurontwikkeling als aansluiting op het in aanbouw zijnde ecoduct over de A12 onderdeel van de gebiedsontwikkeling horen hierbij. In een intentieovereenkomst hebben partijen afgesproken om de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling en verplaatsing van het bedrijf te onderzoeken.

In het PvA heeft VKZ de context van de gebiedsontwikkeling geschetst en op basis daarvan een ‘routebeschrijving’ voor het haalbaarheidsonderzoek geformuleerd dat VKZ heeft uitgevoerd. Deze routebeschrijving houdt rekening met alle mogelijke beren op de weg, waardoor bij de uitrol van het onderzoek er geen onverwachte ontwikkelingen zijn, ofwel adequaat op onvoorziene ontwikkelingen gereageerd kan worden.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda
Ontwikkelmanagement Breda City Campus – Breda