Economische advisering omlegging A9 – Badhoevedorp

Door betrokken overheden is besloten tot het omleggen van de A9 bij Badhoevedorp. Hiermee gaan forse investeringen gemoeid, waarvoor de gemeente Haarlemmermeer voor een deel garant staat. Deze investeringen worden gedekt met de opbrengsten uit de herontwikkeling van de vrijkomende grond, waarvoor met de ontwikkelaars Bohemen en AM (Badhoevebuurt CV) een samenwerking is aangegaan. VKZ is gevraagd voor het leveren van strategische advisering en planeconomische aansturing bij het uitwerken van de samenwerkingsafspraken en het opstellen van een integraal financieel kader.

In samenspraak met de afdeling planeconomie van de gemeente Haarlemmermeer en het projectbureau Badhoevedorp Centrum is een grondexploitatie opgesteld die een helder en integraal overzicht geeft van de opgave, de strategie en de aandachtspunten. Systematisch zijn alle projecten geduid en geactualiseerd waarbij steeds het totaaloverzicht in de gaten is gehouden. Op die manier ontstaat overzicht en is sturing mogelijk gemaakt.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters