Economische advisering Vogelwijk De Kombinatie – Zeist

De gemeente Zeist is samen met Woningbouwvereniging De Kombinatie sinds 2005 bezig met de herstructurering van De Vogelwijk. Door marktomstandigheden is de realisatie van koopwoningen gedeeltelijk uitgesteld. Beide partijen hebben besloten om tot een herontwikkeling van het woningbouwprogramma over te gaan die moet leiden tot het vlot trekken van de woningbouwproductie in De Vogelwijk. VKZ is gevraagd een financieel herontwikkelingsscenario op te stellen voor de herstructurering.

Met een marktanalyse is onderzocht welke woonproducten voor De Vogelwijk afzetbaar zijn in de huidige marktomstandigheden. De brede projectervaring van VKZ bij diverse herstructureringsopgaven is gezamenlijk met de marktanalyse basis geweest voor het definiëren van afzetbare woonproducten. De woonproducten zijn omgezet in een telmodel. De grondwaarde is in dit financieel herontwikkelingsscenario residueel bepaald. Het financieel herontwikkelings­scenario is een helder overzicht voor verdere besluitvorming van de potentie in woningaantallen, typologieën en het bijbehorend opbrengend vermogen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam