Economische advisering ontwikkeling Deltakwartier – Arnhem

Portaal Vastgoed Ontwikkeling (Portaal) en de gemeente Arnhem hebben in 2005 een herontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de wijk Presikhaaf II in Arnhem. Hierbij worden circa 640 portieketage-/ eengezinswoningenwoningen gesloopt en vervangen door circa 670, voornamelijk, eengezinswoningen. Portaal is verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van zowel de grond- als vastgoedrealisatie.

Door gewijzigde marktomstandigheden is het plan in de vertraging gekomen. VKZ was eerder betrokken bij het project voor de grondexploitatie en de begeleiding van de vastgoedmanager. VKZ heeft gekozen voor het opzetten van een nieuwe grond-/ vastgoedexploitatie en heeft voorstellen gedaan om binnen de kaders van het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp aanpassingen te doen die door Portaal en de gemeente Arnhem zijn overgenomen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters