Herontwikkeling – Hoeksche Waard

Het natuurgebied NLDelta Biesbosch – Haringvliet is genomineerd als mooiste natuurgebied van Nederland. Het westelijke deel van dit gebied staat bekend als de Hoeksche Waard, hier komen het binnendijkse cultuurlandschap en het buitendijks gebied met hoge ecologische waarden samen. Het verbinden van deze binnen- en buitendijkse gebieden heeft een positieve invloed op werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid.

De herontwikkelingsopgave van het krimpgebied, waarbij natuur en ecologie de aanjagers zijn, wordt strategisch en financieel begeleid door VKZ. Ze geeft nader inhoud aan de ontwikkeling en werkt een gezonde en haalbare business in de hand. Ze werkt hiervoor samen met de initiatiefnemers van de gebiedsagenda voor de Hoeksche Waard West/Spui-monding en stakeholders, waaronder de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Hoekschewaards Landschap en het Havenbedrijf Rotterdam, om de potentie en vitaliteit van dit gebied nieuw leven in te blazen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters