Bouwkostenraming CZAN appartementen – Amsterdam

CZAN Ontwikkeling CV is de ontwikkelaar van een appartementencomplex in het Stationsgebied in Centrum Amsterdam Noord. Het complex bestaat uit een plint met commerciële functies, een hoog- en laagbouwdeel met appartementen en wordt tegen het nieuw te bouwen ROC en bijbehorende parkeergarage aangebouwd. Gezien de complexiteit van het ontwerp is het belangrijk om in een vroeg stadium het proces financieel aan te sturen. VKZ is gevraagd om financiële inbreng te leveren.

In een vroeg stadium van het project (schetsontwerp) is het ontwerp door de architect financieel en uitvoeringstechnisch geoptimaliseerd. Het vervolg ontwerpproces is gedaan met een constante financiële toets. Alle grote wijzigingen in het ontwerp zijn weloverwogen gedaan, wat heeft geresulteerd in een mooi en haalbaar ontwerp. De hoogbouw naast de laagbouw en de nieuwe parkeergarage, maken het project constructief uitdagend. De ervaring van VKZ met hoge gebouwen is gebruikt om de juiste keuzes te kunnen maken en het project te optimaliseren met behoud van de kwaliteiten van het ontwerp.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters