Procesmanagement ontwikkeling Centrumplan – Almere Buiten

In opdracht van gemeente Almere heeft VKZ de herontwikkeling en uitbreiding van het stadscentrum Almere Buiten aangestuurd. Het centrum was te klein in relatie tot de omvang van het verzorgingsgebied waar ruim 55.000 mensen wonen. Daarnaast was het project één van de eerste binnenstedelijke projecten binnen de gemeente Almere. VKZ is, op basis van haar ervaring en kennis, gevraagd als gebiedsmanager om de voorgenomen uitbreiding van het centrum actief te begeleiden en tot een goed einde te brengen.

Aan het begin van het project is de focus van VKZ vooral gericht geweest op de bestuurlijke besluitvorming en het financieel haalbaar maken van het stedenbouwkundig plan. Nadat de gemeenteraad van Almere heeft besloten dat het plan kon worden uitgevoerd, is VKZ actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van de diverse bouwplannen, het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, het begeleiden en opstellen van de grond- en parkeerexploitatie, de communicatie met belanghebbenden en ondernemers en heeft zij actief gestuurd op de planning. VKZ heeft daarbij samengewerkt met de betrokken medewerkers van de gemeente Almere, de commerciële samenwerkingspartners, de ondernemers en bewoners in het gebied.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere
Herontwikkeling winkelcentrum Muziekwijk – Almere