Begeleiding verkoop Hernesseroord, Zorginstelling Zuidwester – Middelharnis

VKZ is gevraagd om de verkoop van de locatie Hernesseroord te Middelharnis te begeleiden. Op de locatie wordt zorg verleend aan mensen met een verstandelijke beperking. De bestaande huisvesting voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal hierdoor de komende jaren worden herontwikkeld. Doelstelling is nieuwbouw van zorgwoningen en -voorzieningen in combinatie met reguliere marktwoningen (‘omgekeerde integratie’).

VKZ heeft het proces- en financieel management van initiatieffase tot en met de aanbesteding verzorgd. Op basis van een door VKZ opgesteld biedboek is een marktpartij geselecteerd die zorg draagt voor de realisatie van zorg- en marktwoningen. VKZ heeft geadviseerd met betrekking tot de te sluiten exploitatie- en realisatieovereenkomsten met gemeente en marktpartij, (grond)exploitatieberekeningen en het procesmanagement uitgevoerd. VKZ heeft met haar kennis en ervaring vanuit haar multidisciplinaire werkvelden de opdrachtgever geadviseerd en begeleid bij de vormgeving en uitvoering van het proces. Met een team van adviseurs heeft VKZ op transparante wijze keuzes inzichtelijk gemaakt en de voortgang van het proces en de financiën bewaakt. De adviseurs van VKZ begeleiden het traject op dit moment vanuit de toetsende rol.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam