Auditing Huize Het Oosten – Bilthoven

Op het terrein van Huize Het Oosten (HHO), centrum voor (vrijmetselaar)senioren, worden 65 nieuwe appartementen gerealiseerd. In opdracht van het bestuur maakt VKZ regulier een auditrapportage over het verloop van de uitvoering van de nieuwbouwwerkzaamheden. Doel is om de procesrisico’s van het uitvoeringsproces evenals de bewaking van het projectbudget op een onafhankelijk wijze, voor het bestuur, de Raad van Toezicht en de financier te monitoren en te beoordelen. Op die wijze ontstaat op bestuurlijk niveau regulier inzicht in het verloop van het project en kan, indien nodig, invloed worden uitgevoerd op het verdere uitvoeringsproces.

Op basis van gesprekken, observaties, door HHO verstrekte verslagen, de uitgevoerde betalingen worden de auditrapportages opgesteld. In de rapportages wordt het proces gemonitord aan de hand van de vijf beheersaspecten van projectmanagement (GOTIK) en gespiegeld aan de (contract)stukken met de uitvoerende partijen. Naast deze monitoring, de samenwerking binnen de projectorganisatie en de feitelijk stand van zaken rondom het projectbudget, adviseert VKZ de opdrachtgever in voorkomende gevallen over het uitvoeringsproces en alle daaraan gerelateerd onderwerpen van de vastgoedontwikkeling.

De auditing door VKZ verschaft het eind verantwoordelijke gremium in dit proces de nodige onafhankelijke informatie waardoor een adequate sturing van het proces mogelijk is.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen