Advisering ontwikkeling woningen As Kanaleneiland – Utrecht

Portaal Vastgoed Ontwikkeling is een van de vier aandeelhouders in de GEM As Kanaleneiland in Utrecht, waarbij portieketage-appartementen en tweelaagse eengezinswoningen plaatsmaken voor appartementen en eengezinswoningen, uitbreiding van het bestaande winkelcentrum, nieuwbouw van een school, kantoren en parkeervoorzieningen. De herontwikkeling is gefaseerd en verdeeld over zes deelgebieden uitgevoerd, waarbij gewijzigde marktomstandigheden nog hebben geleid tot een heroverweging van het woningbouwprogramma en een bijstelling van de grond- en vastgoedexploitatie.

VKZ heeft Portaal Vastgoed Ontwikkeling bij twee van de zes deelplannen ondersteund met het herdefiniëren van het woningbouwprogramma en door middel van workshops en een uitgebreide verkavelingsstudie een aanzet gegeven voor een nieuwe, financieel verantwoorde grond- en vastgoedexploitatie. Hierbij vond, naast het leveren van inhoudelijke diensten, ook kennisoverdracht en interne opleiding plaats. De rol van VKZ was in die zin projectoverschrijdend en ook op de lange termijn van meerwaarde voor Portaal Vastgoed Ontwikkeling.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam