Transformatie Dijckstate – Maartensdijk

In Maartensdijk bevindt zich het woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate. Het gebouw bestaat uit twee delen – een woondeel met 61 zelfstandige appartementen voor senioren en een dienstencentrum Dorpscentrum, waarin een aantal zorg en welzijn partijen zijn gehuisvest. De bewoners van de appartementen kunnen gebruik maken van de extra zorgvoorzieningen op huishoudelijk en persoonlijk gebied. Ook kunnen zij gebruik maken van extra dienstverlening zoals alarmering, maaltijdvoorziening, ontspannings- en educatieve activiteiten. Om dit mogelijk te maken heeft Cordaan besloten om haar huisvestingsvraag terug te brengen, en het gebouw te transformeren tot dit Dorpscentrum.

In de zeer korte periode, die beschikbaar was gesteld tussen ondertekening van de intentieovereenkomst en de gewenste heropening van het gebouw, heeft VKZ de managementwerkzaamheden tot en met uitvoeringsfase uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is geweest dat vanaf de start van het project de projectmanager van VKZ de opdrachtgever in de meest brede zin heeft vertegenwoordigd. Voor dit project betekende dit, naast de aansturing van het ontwerp- en uitvoeringsproces, een spectrum aan werkzaamheden, zoals afstemming gemeente, opstellen van (huur)overeenkomsten, maar ook de budgetbewaking door VKZ. De projectmanager van VKZ heeft het project aangestuurd en fungeerde als spil in het transformatieproces. De bouwkostendeskundige zorgde voor de continue controle tussen kwaliteit en geld.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden