Nieuwbouw sporthal – Den Burg/Texel

Er komt een nieuwe binnensportaccommodatie in Den Burg, Texel, ter vervanging van een aantal verouderde sporthallen/-zalen. Na veel discussie over de exacte locatie én omvang van de nieuwe hal, meermaals gewijzigde inzichten en uiteindelijk een minderheid in de gemeenteraad op het voorgenomen besluit, is VKZ door de gemeente gevraagd een re-consultatie tussen alle direct betrokken stakeholders te organiseren en te adviseren over het Programma van Eisen, het budget en het vervolgproces. Het resultaat van deze re-consultatie is besluitvorming in de gemeenteraad over zowel de uitgangspunten als de kaders voor de ontwikkeling van de nieuwe sportaccommodatie. Deze zijn aan de wethouder meegegeven om het project verder tot ontwikkeling te brengen.

VKZ is vervolgens gevraagd de ontwikkeling van het project te begeleiden. VKZ heeft daarvoor een Plan van Aanpak opgesteld en begeleidt het bouwproces- en kostenmanagement.

Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht