Herontwikkeling zorgterrein Sterrenberg – Huis ter Heide

Stichting Abrona heeft in het kader van de “herpositionering” van haar vastgoed gekozen een deel van haar bezit in Soest en Zeist te vervreemden. De bestaande huisvesting voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en moet worden herontwikkeld. Doelstelling hierbij is om nieuwe zorgwoningen en -voorzieningen te realiseren in combinatie met 400 marktwoningen (‘omgekeerde integratie’). VKZ is door Stichting Abrona gevraagd het financieel- en procesmanagement uit te voeren voor de ontwikkeling vanaf de planvisie tot en met de realisatie van de plannen door een marktpartij.

Het proces is gestart met een waardering/ taxatie van de locatie, het opstellen van het strategisch plan en het opmaken van een visie op de herontwikkelingswaarde van het terrein. Op basis hiervan heeft Abrona ervoor gekozen deze waarde te borgen door een deels eigen planontwikkeling. Hiervoor is een integraal ontwikkelingsproces doorlopen tot aan een onherroepelijk goedgekeurd bestemmingsplan voor de geambieerde functies. Dit gebeurde in goed overleg met het College Sanering Ziekenhuis voorzieningen.

Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn plannen uitgewerkt en is een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Vervolgens heeft VKZ middels een concurrentiegerichte dialoog het project in de markt gezet. Na de gunning is het plan door de marktpartij tot uitvoering gebracht. VKZ bewaakte gedurende de uitvoering de contractuele afspraken voor de opdrachtgever.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Taxaties en waardebepalingen
Kostenramingen
Afbeelding bij Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden