Herontwikkeling zorgterrein Schakenbosch – Leidschendam

De locatie Schakenbosch van zorgvastgoed van Stichting Beheer Zorgcoöperatie Nederland (SBZ) is in gebruik van geestelijke gezondheidsorganisatie Rivierduinen. Er is besloten tot vervangende nieuwbouw voor Rivierduinen in de zuidelijke uitloper van het gebied, aan de noordelijke zijde wordt ruimte gecreëerd voor jeugdgezondheidsvoorzieningen, het middengedeelte wordt hiermee vrijgespeeld voor woningbouw. Deze herontwikkeling past in de Structuurvisie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Gezien haar ruime ervaring met “omgekeerde integratie” en het “naar de markt brengen” van dit type woningbouwlocaties is VKZ gevraagd leiding te geven aan de ruimtelijke uitwerking, de grondtransacties en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.

In samenwerking met de gemeente zijn de vereiste planproducten in opdracht van respectievelijk SBZ en de gemeente tot stand gebracht. Hiervoor is een Plan van Aanpak en een integrale projectplanning opgesteld voor de gefaseerde realisering, alsmede een intentie- en een samenwerkingsovereenkomst. In samenwerking met een stedenbouwkundig bureau is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Voorts heeft VKZ in eigen beheer en in samenwerking met juristen de diverse grondovereenkomsten opgesteld.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Rekenen en tekenen met de VKZ huurpunten rekentool
Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden