Herontwikkeling Zeehospitiumterrein – Katwijk aan Zee

Zorginstelling Het Raamwerk en de gemeente Katwijk hebben een exploitatieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Zeehospitiumterrein. Doel is te komen tot ‘omgekeerde integratie’ en zo tot volwaardige integratie van de wijk in het dorp te komen. Hiervoor worden de voormalige Zeehospitiumgebouwen vervangen door circa 250 woningen (appartementen en eengezinswoningen), een gezondheidsgebouw van circa 5.000 m2 en een ondergrondse parkeergarage voor circa 230 auto’s. Het Raamwerk is verantwoordelijk voor de totale grondexploitatie en, waar het zorgwoningen betreft, ook voor de vastgoedontwikkeling. Alle overige vastgoedontwikkelingen worden door middel van tenders aan de markt aangeboden en vervolgens voor rekening en risico door externe partijen uitgevoerd.

VKZ stelt hiervoor de grond- en vastgoedexploitatie op en bewaakt deze. Verder begeleidt VKZ de interne vastgoedmanager bij het uitzetten van de tenders, waardoor kennisoverdracht en interne opleiding plaatsvindt. Ook voert ze gesprekken en onderhandelt ze met gemeente en marktpartijen over het gezondheidsgebouw  en de resterende plandelen. Ten slotte zijn door VKZ de financiële kaders gesteld voor ontwikkeling van alle toekomstige ontwikkelingen en actualiseert VKZ jaarlijks de grondexploitatie en blijft ze ondersteuning bieden bij toekomstige ontwikkelingen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist