Projectmanagement herontwikkeling – Gouda

Gouda Oost is een groene, gemengde woonwijk met eengezinswoningen en portieketageflats uit de jaren ’60. Veel van de portieketageflats zijn in bezit van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland (hierna Woonpartners). Deze flats zijn woon- en bouwtechnisch dusdanig verouderd dat besloten is deze woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Woonpartners en de gemeente Gouda hebben voor de wijk Gouda Oost een gebiedsontwikkelingsovereenkomst afgesloten. Hierbij treedt Woonpartners voor het grootste deel van het plangebied op als risicodragend ontwikkelaar voor zowel de grond- als de vastgoed- en complexexploitaties. In het gebied worden enkele honderden woningen gesloopt en ongeveer evenveel woningen teruggebouwd.
Op basis van een tender heeft Woonpartners VKZ geselecteerd en gevraagd haar te ondersteunen bij het invullen van het gebiedsmanagement en de gebiedseconomie.

Op basis van het Masterplan en een bandbreedteanalyse is een doorrekening gemaakt van de integrale gebiedsexploitatie teneinde de totale investeringen en opbrengsten inzichtelijk te krijgen. Per deelgebied wordt het stedenbouwkundig plan inclusief het landschappelijk ontwerp uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente Gouda, de gebiedseconoom van VKZ en een civieltechnisch adviseur. Op basis van een door het bestuur van Woonpartners vast te stellen kwalitatief en financieel kader wordt per deelgebied de gebiedsexploitatie vastgesteld. Deze exploitatie geeft kaders voor de afzonderlijke vastgoedexploitaties.
Belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de communicatie met huidige en vertrekkende bewoners, omwonenden en ondernemers. Binnen de wijk is er regelmatig inhoudelijk overleg met een werkgroep van omwonenden over de planontwikkeling, de leefbaarheid tijdens de herontwikkeling en de wijze waarop daarover gecommuniceerd gaat worden.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht